សូម្បីប្រភេទឈាម ក៏អាចបង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈ និងស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកបានដែរ…!

នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន គេជឿថាប្រភេទឈាម A ឈាម B ឈាម AB និងឈាម O មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សយ៉ាងច្រើន រហូតមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនផ្សេងទៀត បង្ហាញថាប្រភេទឈាម ក៏អាចបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសុខភាពបានដែរ។ នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន គេជឿថាប្រភេទឈាម A ឈាម B ឈាម AB

Read more

ញ៉ាំ​សូកូឡា​ប្រហែល​ជា​បន្ថយ​ការ​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​ដាច់​សរសៃឈាម​ខួរក្បាល​

យោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពី Daily Mirror បានឲ្យដឹងថាការញ៉ាំបន្ទះសូកូឡាពីរបន្ទះក្នុងមួយថ្ងៃអាចបន្ថយការប្រឈម នឹងជំងឺបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបាន។ រឿងនេះ គឺ ផ្អែក ទៅលើ លទ្ធផល នៃ ការសិក្សា ដ៏ ធំ មួយ ដែល មាន ការចូលរួម ពី អ្នករស់នៅ

Read more